Mrs. Smith goes Dutch

Als lerares Nederlands heeft Léia Smit een aantal jaren inburgeringslessen gegeven. Natuurlijk komen er tijdens de inburgering meer zaken aan de orde dan alleen de taal, maar het leren van de Nederlandse taal is toch altijd de beste basis om te kunnen integreren.

Vandaar dat Mevrouw Smit zich als lerares Nederlands heeft gespecialiseerd in het geven van lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2).


NT2 opleiding

Voor sommigen, die zich hier blijvend willen vestigen of een opleiding willen volgen, is het verstandig een NT2-opleiding te volgen die gericht is op het Staatsexamen Nederlands. Voor anderen zijn de grammaticale regeltjes van minder groot belang; zij willen vooral kunnen communiceren met de buren, de dokter, de docenten op de school van de kinderen en in de supermarkt kunnen vragen waar de pindakaas staat.

Mevrouw Smit geeft naast individuele taallessen (afgestemd op het leerniveau en de achtergrond van de studenten) ook NT2-les aan kleine groepjes (bijvoorbeeld aan werknemers bij eenzelfde bedrijf), volledig aangepast aan de wensen en doelstellingen van de studenten.

Nederlands voor anderstaligen

Speciale gevallen

Omdat de individuele lessen van mevrouw Smit geheel zijn afgestemd op de competenties van de studenten, kan ze uitstekend inspringen wanneer een NT2-student niet vooruitkomt in het reguliere integratie-programma.

Zo heeft ze al iemand lesgegeven in de dialysekliniek (dat was nog eens een nuttige tijdsbesteding tijdens de urenlange nierdialyse!) en aan iemand met een ernstig gehoorprobleem.

Voor overheidsinstellingen en bedrijven worden aangepaste offertes aangeboden.